O nás

Rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vznikli od 1.1.1993 dva samostatné štáty, a to Česká republika a Slovenská republika. Tak isto rozdelením Federálneho odborového zväzu civilných zamestnancov armády vznikli dva odborové zväzy. Náš odborový zväz bol zaevidovaný 16.12.1992 pod názvom Odborový zväz civilných zamestnancov Armády SR.

Na IV. zjazde odborového zväzu v roku 2004 bol pôvodný názov Odborový zväz civilných zamestnancov Armády SR zmenený na súčasný názov Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany. Zmena názvu súvisela so zmenou zákona, keď zákon o armáde SR bol zrušený a nahradil ho zákon o ozbrojených silách SR.

Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany je samostatná, nadstranícka, nezávislá, demokratická organizácia, ktorá na základe dobrovoľnosti združuje zamestnancov rezortu MO SR a podnikov v pôsobnosti MO SR.

Základnou úlohou odborového zväzu je presadzovanie a upevňovanie sociálnych istôt, efektívnej zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivej odmeny za vykonanú prácu tak, aby umožňovala dôstojnú životnú úroveň.

skupina členov