Orgány SOZ ZO

Na VIII. zjazde SOZ ZO dňa 25.5.2022 boli zvolené orgány SOZ ZO

Predsedníctvo Výkonného výboru odborového zväzu

1. Mgr. Katarína Krajčová    predsedníčka

2. Peter Ďuriš                       podpredseda

3. PhDr. Alena Camberová  členka

4. Ing. Pavel Korčok             člen

5. Ing. Viktor Mudrák          člen

Výkonný výbor odborového zväzu

Členmi sú predsedovia základných organizácií odborového zväzu pri vojenských útvaroch resp. zariadeniach MO SR

Revízna komisia odborového zväzu

1. Mgr. Alena Dobiašová      predsedníčka

2. Jana Fogeltonová             členka

3. Bc. Štefánia Klukošová     členka