Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany zastupuje zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR z

  • rozpočtových organizácií
  • príspevkových organizácií
  • akciových spoločností
  • štátnych podnikov